Sikkerhetsdatablad


"Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

§ 4-5.Særlig om kjemisk og biologisk helsefare

Virksomheten skal føre kartotek over farlige kjemikalier og biologisk materiale. Kartoteket skal blant annet opplyse om fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling. Beholdere og emballasje for kjemikalier og biologisk materiale skal være tydelig merket med navn, sammensetning og advarsel på norsk".

Vi har en avtale med EcoOnline, nordens ledende leverandør av programvare for kjemikalieinformasjon.

Det er flere muligheter ved bruk av kjemikaliearkivet fra EcoOnline. Dere kan styre og vedlikeholde arkivet selv eller vi kan drifte dette for dere.

Dere får deres egen app, som deres medarbeidere kan ha på sin telefon. Dermed er arkivet alltid tilgjengelig.


Ta kontakt for mer informasjon.

Eco Archive

• Nettbasert elektronisk stoffkartotek.

• Automatisk oppdatering av datablader når det foreligger ny revisjon i                          våre databaser.

• Enkel risikovurdering av kjemikalier.

• Informasjon om anbefalt verneutstyr.

• Redusert sykefravær ved aktiv arbeid med kjemikalier.

• Bedret miljøprofil.

• Alle ansatte vil ha enkelt tilgang til stoffkartoteket.

• Lar seg integrere med andre kvalitetssystemer

• Videokurs for administrator og ansatte er inkludert.