Kvalitetssikre HMS planene

Kvalitetssikring av HMS/SHA planer

Vi kan være tilstede 1 dag eller over en lengere periode.

Vikariat eller prosjekt.

Aktiv tilstedeværelse på anleggsområdet. 

 

Gjennomføre samtaler med arbeidstakerne.


Kartlegge dokumentert og sertifisert opplæring.


Holdninger, medvirkning og risikovurdering av arbeidsoperasjonen.


Sette i gang sikkerhetsfokuserte tankeprosesser.

 

Statistisk er det de unge som er mest utsatt for ulykker og vil også være i fokus området.

 

En tilstedeværelse vil holde oppe fokuset på en trygg og sikker arbeidsdag.

 

Tilstander som kan ha stort farepotensiale vil kreve strakstiltak.

 

Daglig rapport med bilder og forslag til tiltak.

 

 


Fokus vil være:


 • Fallende gjenstander
 • Sikring av utstyr
 • Fysiske sperringer og merking
 • Førstehjelpsstasjoner og merking
 • Arbeid i høyden og underliggende områder
 • Orden
 • Kildesortering og merking
 • Sikring og merking av stilas
 • Personlig verneutstyr
 • HMS-kort
 • Hengende last og arbeidsoperasjon
 • Varmearbeider og tiltak
 • Isolering av maskiner og utstyr
 • Brannfare
 • Riktig bruk av fallsikkerhetssele og festepunkter
 • Oppbevaring og merking
 • Trafikk og transport
 • Delta på risikovurderinger
 • Støy
 • Rømningsveier
 • Lagring og oppstilling