HAVS

HAVS

Hånd / arm vibrasjonssyndrom

Det er vanlig å skille mellom helkroppsvibrasjoner og HAVS - hånd / arm vibrasjonssyndrom.


Helkroppsvibrasjoner er vibrasjoner som overføres fra maskiner, kjøretøy og underlag. Kan gi plager som smerter i nakken, skuldre og rygg. Gir normalt ikke varige skader.


HAVS er en fellesbetegnelse på vevskade eller dysfunksjon i muskel og skjelettsystemet. Noen vanlige symptomer er "hvite fingrer", nummenhet, prikking i fingre / hånd / arm etc. Gir permanente skader som ikke vil leges.


Arbeidstakere som er utsatte for vibrasjoner skal få informasjon og opplæring om helsefarer, tiltaks og grenseverdier, risikovurdering og bruk av verneutstyr.


Arbeidsgiver skal ha kompetanse til å velge verktøy som gir redusert eksponering.


Arbeidsgiver skal kunne beregne hvor mye vibrasjoner en arbeidstaker blir utsatt for i løpet av en 8 timer periode. Overskrides vibrasjonsverdiene som er satt, må det gjøres tiltak. 


Det er ofte ikke mange kronene som skiller mellom et verktøy med høye vibrasjonstall og et som har lave vibrasjonstall.


Vi har en grei løsning til opplæring for deres arbeidstakere. Gir en enkel innføring av vibrasjons påvirkning fra håndverktøy.


Oppfyller informasjonsplikten dere har til deres ansatte. Passer fint sammen med løsningen vi har til den dokumenterte opplæringen.