Gass

GASS

Gasshåndtering

Det er krav til en grunnleggende kompetanse i gasshåndtering.


Vi lager en prosedyre som er tilpasset deres bedrift og tilpasset de gassen dere har i bruk.


Fokus på sikker bruk

Sikker håndtering

Gassens egenskaper

Faremomenter

Oppbevaring og transport

Verneutstyr


Passer sammen med de dokumentert opplærings prosedyrene vi også leverer.