Falsikringslsele og hengetraume

Fallsikringssele og hengetraume

Fallsikringssele og hengetraume

 

Det kan være lite fokus på hvordan redde en person som henger i en fallsikringssele.

Det er viktig med en god evakueringsplan før arbeidet starter og ha utstyr til redning i området hvor arbeidet skal utføres.

 

Rask evakuering er viktig for å forhindre hengetraume.

 

Hengetraume oppstår når en person blir hengende i fallsikringsselen og dette igjen forårsaker en sirkulasjonssvikt. Normalt oppstår sirkulasjonssvikten når mye blod samler seg i beina og ikke får returnert til hjertet. Det kan oppstå bevisstløshet.

 

Det har vært begrenset forskning på dette emne, men det har vært forskjellige forklaringer på hvorfor hengetraumet oppstår. En teori har vært at det dannes giftstoffer (sure metabolitter) i blodet, som har samlet seg i beina. Når personen blir reddet, vil kaldt og «giftig» blod returnerer til hjertet.

 

Behandling av en pasient med hengetraume vil variere med pasientens tilstand.

Er pasienten bevistløs eller har fått slagskader etter fallet? Dette vil være vurderinger som man må kunne ta på stedet, i samarbeid med Alarmsentralen 113.

Normalt vil det være samme behandling som ved bevistløse personer.

 

Hengetraume kan ha dødelig utgang etter kun få minutter, til flere dager etter at personen er reddet. Det er derfor viktig å ta tiden på å planlegge jobben godt i forkant. Aldri jobb i fallsele uten at det er en som følger med og kan starte redningen umiddelbart.

 

Vi lager dokumentert opplæringsprosedyrer og sjekklister for din bedrift.