Dokumentert opplæring mer informasjon

Dokumentert opplæringMyndighetene setter krav til dokumentert opplæring på "arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk".


Eksempler på dette kan være sirkelsag, boltepistol, vinkelsliper, krane, truck etc.

Industrial background. Welder in a factory
Building roof construction site teamwork silhouette
Procedures Concept. Word on Folder Register of Card Index. Selective F


Det er krav om opplæring på arbeidsutstyr, når dette kan forårsake skade.

Arbeidsgiver skal legge til rette for denne opplæringen og kunne dokumentere at denne opplæringen er gitt.


Opplæringen skal gjelde for den spesifikke modellen eller utstyr. Dette betyr at bedriften skal for eksempel dokumentere at det er gitt opplæring på to forskjellige vinkelslipere, hvis bedriften har dette. Selv om de har samme utforming og funksjon.


Vi har som mål om å lage enkle prosedyrer, som skal inneholde viktige momenter i opplæringen. 


Det er fokus på sikker og praktisk bruk av utstyret

Faremomenter

Vedlikehold

Risikovurdering

Virkemåte og oppbygning


Instruktør og kandidat skal sammen gå igjennom denne opplæringen og bruke prosedyren som et tillegg i opplæringen.


Sammen med prosedyren skal det også følge med en bruksanvisning på det aktuelle utstyret. Om mulig, legger vi den sammen med prosedyren.


Dere vil da ha alt samlet i samme mappe og kan dokumentere at alt er gjort tilgjengelig for deres medarbeidere.


Noen virksomheter har eldre maskiner, hvor det ikke lenger er mulig å oppdrive originale bruksanvisninger. Her har vi en grei løsning, som vi har vurdert sammen med Arbeidstilsynet og som vil fungere godt.


Training Plan on Business Folder in Multicolor Card Index. Closeup Vie
Midsection of businesswoman with binders at office
Risk Assessment. Business Concept on Blurred Background. Office Folder


Hvorfor må vi gjøre dette?


For mange yrkesgrupper har dokumentasjon blitt en del av hverdagen. Det stilles større krav til produktene og kompetansen til de som produserer disse. Produksjonsprosessen og sluttproduktet. I tillegg til kvalitet, så er det viktig at produktet er produsert trygt og sikkert.  


Det er lovbestemt at arbeidsgiver skal legge til rette for en god og sikker opplæring i bruk av utstyr og maskiner som kan forårsake skade.


Et høyere fokus på helse, miljø og sikkerhet kan gi høyere arbeidsmoral og innsats fra de ansatte, som igjen kan gi et lavere sykefravær.

En attraktiv arbeidsplass vil lykkes med å beholde kompetente medarbeidere og tilltrekke seg nye.

  

Manglende dokumentert opplæring kan gi pålegg om tiltak, vedtak om stans, vedtak om tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og politianmeldelse. I tillegg så vil en ha spørsmål om ansvar og forsikringer.