Bakløfter

Bakløfter

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Med bakgrunn i at bakløftere stadig er innblandet i arbeidsulykker, blir det ført tilsyn med at nødvendig opplæring er gitt.


Ulykkene har ofte sammenheng med manglende opplæring og vedlikehold.


Tilsynet foregår ofte i forbindelse med veikontroller. Det blir sjekket at arbeideren som opererer bakløfteren, har nødvendig opplæring. I tillegg blir det sjekket at vedlikeholdet er utført etter leverandørens anbefalinger. Dette er dokumentasjon som derfor må følge med i bilen.


Vi kan bistå med å legge dette til rette for din bedrift. Det er flere måter dette kan gjøres på, med hensyn til opplæring og dokumentasjon.


Vi kan sammen finne den beste løsningen for dere.