Ny startside

Agder Kompetanse kan tilby en rekke HMS tjenester.


Vi henvender oss til bedrifter som ønsker å bruke sine resurser på andre arbeidsoppgaver og samtidig oppfylle sine krav til dokumentasjon til myndigheter og sertifiseringsorganer.  

Små og store prosjekter.


Dokumentert opplæring


Det er krav til dokumentert opplæring på maskiner og utstyr som kan forårsake skade på personer eller materiell.


Vi kan lage dette for dere.
HAVS


HAVS er en forkortelse for hånd / arm vibrasjons syndrom.


Arbeidsgiver skal kartlegge og vurdere risikoen medarbeiderne har for å bli skadet av vibrasjoner.


HAVS kan forårsakes av håndholdt vibrerende verktøy.


Det kan være nålebankere, muttertrekkere, høytrykkspylere, slipemaskiner, motorsager osv.

Bakløfter


Bakløfter er ofte involvert i arbeidsulykker på laste og varebiler.


Manglende opplæring og vedlikehold er ofte årsaken til ulykkene.


Vanlige ulykker har vært at sjåføren har falt ned fra plattformen eller klemskader.


Det er krav til dokumentert sikkerhetsopplæring.

Har dere behov for å kvalitetssikre HMS/SHA planene?


Vi vil være tilstede på anleggsområdet og gjennomføre sikkerhetsrunder.

 

 Fra 1 dag eller over en lengre periode.

Vikariat eller prosjekt.


Daglig rapportering og oppfølging  

GASS


Gasshåndtering


Loven stiller krav til en grunnleggende kompetanse til brukerne av gasser.


Brukeren skal ha kjennskap til gassens egenskaper og faremomenter.


Lagring og transport av gass beholdere.


Hva skal gjøres hvis en uønsket hendelse skulle oppstå.

ISO sertifisering?


Enten dere er i gang eller skal starte på prosessen med å ISO sertifisere deres bedrift, så kan vi være behjelpelig med å fremskaffe den dokumentasjonen dere vil trenge i denne fasen.


Et av våres siste prosjekter var hos Moen AS.


Vi har bistått med å lage prosedyrer for dokumentert opplæring.

 

Dyktige folk og vi takker for oppdraget.

Fallsikringssele og hengetraume


De ansatte skal ha kjennskap til bruk og vedlikeholdrutiner på utstyret de bruker.


Kjenne til risiko og farer som kan oppstå.

 

Kjennskap til hengetraume.

 

Trening og opplæring